Rok zał. 1997


______________________________UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE


Podstawowa opieka ambulatoryjna - pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna - pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych.


Chirurgia jednego dnia - pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych.

Świadczenie szpitalne - świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia (50 PLN, 80 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN).

Świadczenie operacyjne - świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży.

Copyright 2012-2015 by bif24.com - biuro@bif24.com