Rok zał. 1997______________________________

Kontakt z Centrum Likwidacji Szkód

W celu zgłoszenia szkody skontaktuj się z Centrum Pomocy bądŸ zgłoś szkodę przez Internet i wypełnij formularz Elektroniczne Zgłoszenie Szkody.

Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekierowane do jednej z jednostek likwidacyjnych:

- Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych w Gdańsku prowadzącego likwidację szkód komunikacyjnych;
- Centrum Likwidacji Szkód Majątkowych w Katowicach prowadzącego likwidację szkód majątkowych;
- Centrum Likwidacji Szkód w Łodzi prowadzącego likwidację szkód z ubezpieczeń osobowych (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i na życie), zdrowotnych, następstw nieszczęśliwych wypadków, zagranicznych i z Zielonej Karty;
- Centrum Zarządzania Oględzinami w Warszawie prowadzącego nadzór nad siecią rzeczoznawców technicznych oraz współpracujących warsztatów.

Dane adresowe jednostek likwidacyjnych:

Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych w Gdańsku
ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk
Telefon: 58 326 25 60, 326 25 62
Fax: 58 326 25 64 do 65
Email: clsk.gdansk@uniqa.pl

Centrum Likwidacji Szkód Majątkowych w Katowicach
ul. RoŸdzieńskiego 188b
40-203 Katowice
Telefon: 32 78 25 803, 78 25 800, 78 25 801
Fax: 32 78 25 804, 78 25 802
Email: clsm.katowice@uniqa.pl

Centrum Likwidacji Szkód w Łodzi
ul. Wróblewskiego 18
93-578 ŁódŸ
Telefon: 42 680 33 66
Fax: 42 680 33 67
Email: cls.lodz@uniqa.pl

Centrum Zarządzania Oględzinami w Warszawie
ul. Jutrzenki 139 (Uniqa Forum)
02-231 Warszawa
Telefon: 22 501 30 00, 501 30 01
Fax: 22 501 30 03
Email: czo.warszawa@uniqa.pl


Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych:
Copyright 2012-2015 by bif24.com - biuro@bif24.com